Wyroby hutnicze
Produkt Rodzaj Wymiary [mm]
Blachy zimnowalcowane
gorącowalcowane
ryflowane
perforowane
dekoracyjne
gr.: 0,4 ÷ 200 format: handlowe lub wypałki
Taśmy walcowane
cięte z blach
gr.: 0,4 ÷ 6,00
szer.: 10 ÷ 700
Pręty okrągłe ciągnione
walcowane
kute
śr.: ø 3 ÷ 600 dł.: handlowe lub cięte na wymiar
Pręty kwadratowe (kęsy) ciągnione
walcowane
kute
wym.: 4 ÷ 600 dł.: handlowe lub ciete na wymiar
Pręty sześciokątne ciąnione
walcowane
kute
wym.: S - 6 ÷ 60 dł.: handlowe lub cięte na wymiar
Pręty płaskie (płaskowniki) walcowane
cięte z blach
kute
wym.: 3x10 ÷ 400x800 dł.: handlowe lub cięte na wymiar
Rury ze szwem
bez szwu
śr.: ø 4 ÷ 200 dł.: handlowe lub cięte na wymiar
Tuleje śr. zewnęt./śr. wewnęt.
ø 32/16 ÷ 236/190
dł.: handlowe lub cięte na wymiar
Profile zamknięte kwadratowe wym.: 10x10x1 ÷ 400x400x20 dł.: handlowe lub cięte na wymiar
prostokątne wym.: 20x10x1,2 ÷ 500x300x20
Kątowniki równoramienne wym.: 20x20x3 ÷ 200x200x4 dł.: handlowe lub cięte na wymiar
nierównoramienne wym.: 30x20x3 ÷ 200x100x14
Ceowniki zwykłe
"C"
"UPE"
ekonomiczne "E"
wym.: 50x38x5 ÷ 400x115x13,5 dł.: handlowe lub cięte na wymiar
Dwuteowniki zwykłe "I"
szerokostopowe "HE"
równoległościenne "IPE"
specjalne
wym.: 80x42x3,8x5,2 ÷ 500x309x21x40 dł.: handlowe lub cięte na wymiar
Odkuwki swobodnie kute
matrycowe
wym.: 30x30 ÷ 1100x700 dł.: max 5000
Odlewy wg. projektu klienta
matrycowe
Elementy wypalane z blach dowolne kształty wg projektu klienta gr.: max 200 format: max 3000x9000
Armatura kołnierze
zwężki
nyple
zawory
redukcje
kolana
trójniki
wymiary i wykonanie wg PN, EN, DIN

Oraz inne materiały nietypowe robione na zamówienie.

Myśląc o wygodzie naszych klientów staramy się nieustannie poszerzać naszą ofertę i tak wraz ze sprzedażą wyrobów hutniczych podejmujemy się realizacji zamówień na szereg usług towarzyszących:

  • obróbka cieplna - wyżarzanie, hartowanie, ulepszanie cieplne, przesycanie
  • obróbka mechaniczna - toczenie, frezowanie, szlifowanie, gięcie, łuszczenie, skórowanie, cięcie
  • obróbka plastyczna - kucie, walcowanie
  • cięcie materiałów na wymiar - piłą i strumieniem wody
  • wypalanie z blach - plazmowe i laserowe
  • badania laboratoryjne - skład chemiczny, własności
  • transport

Zapraszamy do współpracy